Senin, 07 November 2016

ISTIGHOSAH

ISTIGHOSAH DENGAN MENYEBUT NAMA NABI MUHAMMAD ﷺ Didalam kitab Al-Adzkar karya Imam An-Nawawi, tentang apa yang perlu di ucapkan ketika kaki terasa letih dan kram, Beliau menjelaskan : باب ما يقوله إذا خدرت رجله روينا في كتاب ابن السني عن الهيثم بن حنش قال : " كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله ، فقال له رجل : اذكر أحب الناس إليك ، فقال : يا محمد (صلى الله عليه وسلم) ، فكأنما نشط من عقال " Bab apa yang perlu di ucapkan ketika kaki terasa letih dan kram Diriwayatkan kepada kami didalam kitab Ibnu Sunni dari Haitsam bin Hansy telah berkata : "suatu saat ketika kami bersama Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhuma, tiba-tiba Abdullah bin Umar merasakan letih dan kram pada kakinya,maka seorang lelaki berkata kepadanya : ingatlah orang yang paling engkau cintai, maka Abdullah bin Umar berkata : ya Muhammad ﷺ , lalu seakan-akan ia kembali segar bugar dan sembuh dari pegal dan kram. وروينا فيه عن مجاهد قال : " خدرت رجل رجل عند ابن عباس ، فقال ابن عباس رضي الله عنهما : اذكر أحب الناس إليك ، فقال : محمد (صلى الله عليه وسلم) فذهب خدره Dan juga dikisahkan kepada kami di dalam kitab yang sama dari Mujahid, ia berkata : "seseorang merasakan letih dan kram pada kakinya ketika ia berada bersama Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepadanya : ingatlah manusia yang paling kau cintai, maka ia menjawab : Muhammad ﷺ , maka seketika itu hilang rasa sakitnya." وروينا فيه عن إبراهيم بن المنذر الحزامي أحد شيوخ البخاري الذين روى عنهم في " صحيحه " قال : أهل المدينة يعجبون من حسن بيت أبي العتاهية : Dan dikisahkan kepada kami juga dikitab yang sama, dari Ibrahim bin Mundzir al-Hizami, ia adalah salah seorang guru dari Imam Bukhari yang dimana ia meriwayatkan dari mereka didalam kitab "Shahihnya", ia berkata : penduduk kota Madinah mengagumi keindahan penggalan bait-bait syair Abi Atahiyyah : وتخدر في بعض الأحايين رجله * فإن لم يقل يا عتب لم يذهب الخدر وتخدر في بعض الأحايين رجله * فإن لم يقل يا عتب لم يذهب الخدر Dan ketika kakinya merasakan letih dan kram dibeberapa waktu * bila ia tidak memanggil "ya Utb(kekasihnya)", maka tidak akan sirna sakit tersebut. DOWNLOAD scan kitab Al-Adzkar: http://goo.gl/MfGFS4 Catatan Sahabat : Hal ini merupakan dalil bolehnya dan dianjurkan Istighosah dengan menyebut nama Nabi ﷺ seperti apa yang telah dikutip oleh imam Nawawi di dalam kitab Al-Adzkar, dan jika istighosah merupakan suatu perbuat yang mungkar dan syirik sudah pasti Imam Nawawi akan mengingkari hal tersebut bukan malah mengutip dan menganjurkanya. مدد يا رسول الله ......