Senin, 07 November 2016

HADITS DHO'IF

ANJURAN DAN BOLEHNYA MENGAMALKAN HADITS DHAIF Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam kitab Al-Adzkar : قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك، فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن،". [الأذكار للنووي .] Para ulama ahli hadits dan ulama ahli fiqih dan juga para ulama yang lainya mengatakan: "Boleh dan dianjurkan untuk beramal pada perkara-perkara yang berkaitan dengan kebajikan/keutamaan, targhib wat tarhib/anjuran dan peringatan dengan berpegang pada hadist dhaif, selama hadist tesebut tidak dalam kategori hadits maudhu'(palsu). Adapun masalah yang berkaitan dengan hukum-hukum dari pada halal dan haram, jual beli, nikah dan talaq dan yang lain-nya, maka tidak diperbolehkan berlandaskan hukum padanya kecuali dengan hadist shahih atau semisal-nya seperti hadits hasan." DOWNLOAD scan kitab-nya https://goo.gl/X81ktx Hujjah dan bukti telah jelas bahwasanya para alim ulama, para ahli hadits dan para ahli fiqih menganjurkan dan membolehkan beramal berdasar pada hadits dhaif, seperti apa yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adzkar, beliau adalah seorang tokoh ulama yang sudah tidak diragukan lagi ilmu-nya, dan salah satu karya beliau yang sangat terkenal yaitu "Syarh Sahih Muslim" yang menjadi rujukan mayoritas umat islam didunia. والله أعلم.....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar dengan santun.